Aktuality

22. apríla 2022

Stinská – horský masív a jeho pseudokrasové jaskyne

Majestátny masív Stinská sa nachádza na slovensko-ukrajinskej hranici. Je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Stinská, vyhlásenej v roku 1986 na výmere 90,78 […]
31. marca 2022

Vznik Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne

Na základe novely zákona č. 6/2022 Z. z. zo dňa 14.12.2021, ktorou sa mení a dopĺňa zákon  č. 543/2002 Z. […]
27. januára 2022

Čistenie podkrovia od guána v chráme v obci Osadné

Uplynulý víkend sa pracovníci Správy Národného parku Poloniny zúčastnili čistenia podkrovia od guána v Gréckokatolíckom chráme sv. Archanjela Michala v Osadnom, […]
19. januára 2022

Ponuka práce – Technicko-administratívny pracovník – ekonóm

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici vypisuje výberové konanie na miesto technicko-administratívny pracovník – ekonóm, pre pracovisko: Správa NP Poloniny […]
13. januára 2022

Výskum veľkých šeliem v Poloninách

Za účelom získania nových relevantných poznatkov týkajúcich sa veľkých šeliem, ktorými sú v odbornej terminológii označované vlk dravý, medveď hnedý, rys […]