Aktuality

10. januára 2019

Monitoring bobra vodného (Castor fiber) v Poloninách pokračuje

Monitoring druhov živočíchov vykonávaného pracovníkmi Správy NP Poloniny prebieha na celom území Slovenska už piaty rok. Predmetom monitoringu je 146 […]
8. januára 2019

Vtáčí svet v zime

Milí priatelia, milovníci prírody, učitelia i žiaci, pridajte sa k nám a spoločne sa zapojme do medzinárodného sčítania vodného vtáctva. […]
21. decembra 2018

Miestne šetrenie škôd na poľovnej zveri spôsobených šelmami

Aj napriek skutočnosti, že poľovná zver predstavuje pre medveďa, no najmä pre vlka, prirodzený zdroj potravy, je možné na Slovensku strhnutie […]
20. decembra 2018

Vianočný pozdrav z Polonín

14. decembra 2018

Školenie pracovníkov NP Poloniny v NP Bavorský les a NP Šumava

V rámci projektu programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020  s názvom „Príroda v susedstve – poľsko-slovenská spolupráca prihraničných národných parkov v oblasti […]