Aktuality

20. júna 2018

V Poloninách sa súťažilo – vedomostná súťaž „NP Poloniny a MBR Východné Karpaty v 101 otázkach a odpovediach“ má za sebou už 15. ročník

Už po 15. krát sa v areáli Informačného strediska Nová Sedlica stretli piataci zo základných škôl okresu Snina, aby si overili […]
5. júna 2018

Aktívny manažment v Prírodnej rezervácii Bahno

Rašeliniská sú veľmi významným prírodným fenoménom. V Národnom parku Poloniny patria medzi vzácne nelesné spoločenstvá. Ich vznik, ako ich poznáme dnes, […]
30. mája 2018

Deň otvorených dverí v MBR Východné Karpaty a NP Poloniny

Mesiac máj sa v „poloninskom“ kalendári už 16 rokov spája s podujatím, na ktorom otvárame „brány“ najvýchodnejšieho veľkoplošného chráneného územia pre malých […]
29. mája 2018

Monitoring druhov živočíchov európskeho významu na území národného parku

Monitoring druhov európskeho významu je dôležitý zdroj údajov pre ochranu prírody vo všetkých členských krajinách Európskej únie na národnej aj medzinárodnej […]
24. mája 2018

Návrhy verejnosti k pripravovanému návštevnému poriadku

Návštevný poriadok národného parku upravuje najmä podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní národného […]