Aktuality

14. júla 2020

Výsledky hniezdenia bociana bieleho v okrese Snina v roku 2020

Monitoring hniezd bociana bieleho vykonáva Správa Národného parku Poloniny každoročne začiatkom júla už od roku 2003. Hniezda sa monitorujú na […]
30. júna 2020

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže „Kvízovanie v Poloninách“

„Kvízovanie v Poloninách“ – vedomostná internetová súťaž, ktorá bola odštartovaná 16. júna 2020 (http://nppoloniny.sopsr.sk/kvizovanie-v-poloninach/). 10+1 otázok malo za úlohu preveriť u […]
23. júna 2020

Bobor nespôsobil záplavy v obci Pichne

Vyjadrujeme hlbokú účasť ľuďom v obci Pichne, ktorí boli viacnásobne bezmocne vystavení pôsobeniu prírodného živlu, ktorému sa v momente vyčíňania nedalo brániť. […]
16. júna 2020

Kvízovanie v Poloninách

Získať informácie o regióne, v ktorom žijeme, bližšie sa zoznámiť s územím Národného parku Poloniny a následne si svoje vedomosti overiť a porovnať s rovesníkmi, stretnúť […]
2. júna 2020

Pomoc bocianom v dyme

Hniezdo na vysokom komíne kotolne v areáli Agrifopu, pri vstupe od Sniny je už od roku 2001 evidované v atlase hniezd […]