Aktuality

25. septembra 2018

Návšteva Polonín s mobilnou aplikáciou „Bieszczady& MRB Karpaty Wschodnie“

V termíne 01.06.2017 – 31.05.2018 prebiehal mikroprojekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko (V-A PL-SK 2014-2020) s názvom “Navštíviť […]
10. septembra 2018

Deň sv. Huberta v Snine

Tradičné kultúrno-náučné podujatie pre verejnosť a zároveň priateľské stretnutie poľovníkov i nepoľovníkov predstavuje Deň svätého Huberta. Tento rok sa uskutočnilo dňa 9.9.2018 […]
30. augusta 2018

Tvorba mapy migračných koridorov a biotopov veľkých cicavcov

Pod migráciou zveri rozumieme presuny živočíchov mimo pôvodné domovské okrsky. Migračný koridor je trasa, ktorá je pravidelne využívaná voľne žijúcimi […]
28. augusta 2018
marmarosske diamanty

Poloninské “diamanty”

Jedná sa o marmarošské diamanty, chemickým zložením  oxid kremičitý – SiO2. Sú špecifickým minerálom Národného parku Poloniny. Ide o priehľadnú bezfarebnú […]
7. augusta 2018
Vitajte na VS TOP v Zboji

XLII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody a krajiny v Zboji

V dňoch od 28.07. do 03.08.2018 sa konal XLII. Východoslovenský Tábor ochrancov prírody a krajiny (VS TOP) v katastri obce Zboj. V neveľkej […]