Environmentálna výchova

24. mája 2020

Európsky deň prírodných a národných parkov

Národný park Poloniny je jedným z 9 slovenských národných parkov. Tie spolu so 14 chránenými krajinnými oblasťami a 1 097 maloplošnými chránenými územiami […]
22. apríla 2020

Sviatok Zeme oslavuje polstoročnicu

Milí priatelia, malí i veľkí ochranári, nadšenci prírody, pripomeňme si spoločne jeden z najväčších a najznámejších environmentálnych sviatkov – Deň Zeme. Svet ho […]
20. marca 2020

Výzva “Pomôžme svetu skrásnieť”

Fľaše. Plastové. Sklenené. Tašky. Igelitové. Konzervy. Hrdzavé. Vedrá. Nepotrebné. Plechovky. Od hocičoho… Rozhádzané. Zanechané. Odfúknuté. Zabudnuté. Pohoršujúce. Zahanbujúce. Prekvapujúce. Znepríjemňujúce. […]
30. januára 2020

Čarovný svet motýľov – okresná literárno-výtvarná súťaž

Medzi tradičné environmentálne podujatia Štátnej ochrany prírody SR – Správy Národného parku Poloniny patria tematické literárno-výtvarné súťaže. Ich cieľom je […]
16. decembra 2019

Medzinárodný deň hôr

V roku 2003 pribudol do environmentálneho kalendára nový sviatok – medzinárodný deň hôr. Bol vyhlásený 11. decembra na Valnom zhromaždení OSN. […]