Environmentálna výchova

1. apríla 2021

Súťažný kvíz „Krížom – krážom Poloninami“

„Krížom – krážom Poloninami“ je celoslovenský súťažný kvíz určený širokej verejnosti. Je zameraný na poznávanie zaujímavostí národného parku, na jeho […]
15. marca 2021

Ekovýchovný program Bocian odštartoval svoj 20. ročník

Bocian biely (Ciconia ciconia) a pozorovanie jeho života – od príchodu skoro na jar, stavanie si hniezda, hľadanie potravy, kŕmenie mláďat, […]
11. februára 2021

Valentínska vydra – výtvarná súťaž

Hravá a pažravá. Výborná plavkyňa, skvelá lovkyňa. Pozorná, vždy v strehu, robí si kĺzačky – v blate, aj v snehu. Reč je o […]
2. februára 2021

Ramsarský dohovor + 2. február = Svetový deň mokradí

Slovo „mokraď“ označuje územie, ktoré je trvalo, alebo sezónne, zaplavené sladkou alebo slanou vodou. Radia sa tu: močiare, rieky, jazerá, […]
26. januára 2021

Fotoplenér a prezentačná kniha – výstupy spolupráce dvoch susediacich národných parkov

Úspešná séria spolupráce Národného parku Poloniny a Bieščadského národného parku v oblasti environmentálnej výchovy má ďalšie pokračovanie. V rámci európskeho programu Interreg Poľsko-Slovensko […]