Environmentálna výchova

23. marca 2018

22. marec – Svetový deň vody

Voda a jej podoby, jej význam v prírode a dôležitosť jej ochrany, svet vodných živočíchov – to bola hlavná téma […]
12. marca 2018

Svetový deň divej prírody – pripomenuli sme si ho aj v Poloninách

Už po piaty krát si svet pripomína 3. marca Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day). Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie […]
12. februára 2018

2. február 2018 – Svetový deň mokradí

Svetový deň mokradí – jeden z významných environmentálnych sviatkov. Pripomína nám nezastupiteľnú funkciu všetkých biotopov, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody […]