31. marca 2022

Vznik Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne

Na základe novely zákona č. 6/2022 Z. z. zo dňa 14.12.2021, ktorou sa mení a dopĺňa zákon  č. 543/2002 Z. […]
20. decembra 2021

Vianočný pozdrav

Prajeme Vám radostné Vianoce a úspešný nový rok. Nech v nás všetkých posilní múdrosť, láskavosť a túžbu robiť svet lepším. […]
20. decembra 2019

Vianočné želanie

5. novembra 2019

Exkurzia vo výberkových lesoch LC Smolnícka Osada

„Zachovať lesy potomstvu, lebo oni sú predpokladom udržania života na Zemi“ Jozef Dekret Matejovie (1774 – 1841)   Podľa schválenej […]
4. septembra 2019

Tu “trembitala” posledná trembita

Vrch Príkry nad Novou Sedlicou nepatrí medzi ciele turistov Národného parku Poloniny. Na  jeho vrchole sa nachádza vysielač a nevedie […]