11. septembra 2020
Pohľad na hrebeň Veľkého Bukovca a na lesy navrhovanej rezervácie z lúky na Riabej skale.

Očakávaná Prírodná rezervácia Veľký Bukovec

Na území Národného parku Poloniny by mala v blízkej budúcnosti vzniknúť prírodná rezervácia (PR) Veľký Bukovec. Návrh pripravila Štátna ochrana prírody […]
14. júla 2020

Výsledky hniezdenia bociana bieleho v okrese Snina v roku 2020

Monitoring hniezd bociana bieleho vykonáva Správa Národného parku Poloniny každoročne začiatkom júla už od roku 2003. Hniezda sa monitorujú na […]
23. júna 2020

Bobor nespôsobil záplavy v obci Pichne

Vyjadrujeme hlbokú účasť ľuďom v obci Pichne, ktorí boli viacnásobne bezmocne vystavení pôsobeniu prírodného živlu, ktorému sa v momente vyčíňania nedalo brániť. […]
2. júna 2020

Pomoc bocianom v dyme

Hniezdo na vysokom komíne kotolne v areáli Agrifopu, pri vstupe od Sniny je už od roku 2001 evidované v atlase hniezd […]
24. apríla 2020

Zoznámte sa s chránenou valdštejnkou kuklíkovitou

Medzi veľmi vzácne druhy flóry na východnom Slovensku patrí  valdštejnka kuklíkovitá (Waldsteinia geoides), čeľaď Rosacea – ružovité. Je to chránený […]