12. februára 2019

Svetový deň mokradí – pripomenuli sme si ho aj v NP Poloniny

Svetový deň mokradí – jeden z environmentálnych sviatkov, ktorý si zaslúži našu pozornosť. Slávi sa 2. februára, v deň, kedy bol v roku […]
18. januára 2019

Zimné sčítanie vodného vtáctva v NP Poloniny

Zimné sčítanie vodného vtáctva je medzinárodný monitorovací program, ktorého cieľom je priniesť základné údaje o početnosti zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, sledovať […]
18. januára 2019

Bociany biele v okrese Snina v r. 2003 – 2018 – zrodila sa brožúra

Keďže sa v zime utlmuje množstvo úloh, ktoré riešime v teréne, viac času trávime prácou  v kancelárii.  Je to ideálny čas na analýzu […]
17. januára 2019

Hraničný priechod “Ulič – Zabroď” – stanovisko Správy NP Poloniny

Dňa 11.1.2019 odvysielala istá komerčná televízia vo  večernom spravodajstve príspevok s názvom „Hranica s Ukrajinou – Ochranári nechcú nový priechod“. Vzhľadom na […]
10. januára 2019

Monitoring bobra vodného (Castor fiber) v Poloninách pokračuje

Monitoring druhov živočíchov vykonávaného pracovníkmi Správy NP Poloniny prebieha na celom území Slovenska už piaty rok. Predmetom monitoringu je 146 […]