24. septembra 2019

(Ne)poznané Borsučiny

Prírodná rezervácia Borsučiny bola vyhlásená za maloplošné chránené územie v r. 1993 na výmere 83,72 ha  v k. ú. Ruský Potok, Uličské […]
12. septembra 2019

Poslanci schválili novelu zákona o ochrane prírody

Po sedemnástich rokoch parlament schválil prelomovú zmenu v ochrane prírody na Slovensku   Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky včera podporili jeden z najvýznamnejších […]
20. augusta 2019

Nebezpečný rastlinný votrelec vo Zvale

Výskyt boľševníka obrovského (Heracleum mantegazzianum) registrujeme  v území Národného parku Poloniny už od r. 1984 na lokalite Valaškovce, v k. ú. vysídlenej […]
20. augusta 2019

Zradná krása boľševníka obrovského

V rámci starostlivosti o chránené územia zabezpečuje Štátna ochrana prírody SR, v kompetenciách územných pôsobností svojich útvarov, ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou […]
31. júla 2019
Východné Karpaty zasahujú na územie Slovenska iba v jeho najvýchodnejšej časti, v rámci Bukovských vrchov v okrese Snina. Najcharakteristickejším prírodným fenoménom pre nich sú horské lúky nad hornou hranicou lesa – poloniny. Slovo „poloniny“ je ukrajinského pôvodu, od neho je odvodené pomenovanie tunajšieho národného parku. Poloninské lúky v Národnom parku Poloniny vznikli odlesnením horských hrebeňov počas tzv. valašskej kolonizácie v 14. až 16. storočí. Rusíni na nich pôvodne pásli ovce, neskôr i voly. Na pastvu a kosbu boli využívane do 70. – tych rokov 20. storočia. Tieto lúky sa stali známymi svojim druhovým bohatstvom a farebnou pestrosťou na vrchole leta, preto dostali názov „kvetnaté poloninské lúky“. Túto pestrosť vytvárajú predovšetkým východokarpatské druhy rastlín ako – klinček bradatý nakopený (Dianthus barbatus compactus), zvonček jedľový (Campanula abietina), fialka dácka (Viola dacica), hadomor ružový (Scorzonera rosea), mliečnik Sojakov (Tithymalus Sojakii) a ďalšie. Pozorný návštevník národného parku isto postrehol, že v tomto roku sú poloninské lúky, oproti predchádzajúcim, nádherne zakvitnuté. Je to dôsledok obnovného manažmentu, ktorý bol na nich realizovaný Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky z finančných zdrojov Švajčiarskeho a Nórskeho finančného mechanizmu a Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát pre dvomi rokmi. V rámci neho bola znižovaná expanzia druhov brusnice čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus) a smlzu trsťovníkovitého (Calamagrostis arundinacea), ktoré potláčajú výskyt pôvodných východokarpatských druhov rastlín.

Poloninské lúky znova zakvitli

Východné Karpaty zasahujú na územie Slovenska iba v jeho najvýchodnejšej časti, v rámci Bukovských vrchov v okrese Snina.  Najcharakteristickejším prírodným fenoménom pre […]