27. februára 2020

Chránené stromy v územnej pôsobnosti Správy NP Poloniny

Človek prejavuje záujem o stromy už od nepamäti a jeho vzťah k nim sa vyvíja. Spočiatku využíval len ich priame […]
13. decembra 2019

15 rokov zubra hrivnatého v NP Poloniny

Zubor hrivnatý vyhynul vo voľnej prírode na začiatku 20. storočia v dôsledku nadmerného lovu, vysokej početnosti iných veľkých cicavcov, pasenia […]
15. novembra 2019

Manažment na vzácnej genofondovej ploche Starina

Genofondová plocha Starina, k. ú. Stakčín je lokalita výnimočná tým, že sa tu na jednom mieste vyskytuje chránený druh motýľa […]
24. septembra 2019

(Ne)poznané Borsučiny

Prírodná rezervácia Borsučiny bola vyhlásená za maloplošné chránené územie v r. 1993 na výmere 83,72 ha  v k. ú. Ruský Potok, Uličské […]
12. septembra 2019

Poslanci schválili novelu zákona o ochrane prírody

Po sedemnástich rokoch parlament schválil prelomovú zmenu v ochrane prírody na Slovensku   Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky včera podporili jeden z najvýznamnejších […]