10. októbra 2018

Knižné publikácie pre verejnosť

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, a jednou z jej úloh je, že vykonáva kultúrno-výchovnú, […]
4. októbra 2018

Vyhlásenie riaditeľov slovenských národných parkov

ŠOP SR  |    04. 10. 2018 Štátna ochrana prírody SR víta novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia […]
25. septembra 2018

Návšteva Polonín s mobilnou aplikáciou „Bieszczady& MRB Karpaty Wschodnie“

V termíne 01.06.2017 – 31.05.2018 prebiehal mikroprojekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko (V-A PL-SK 2014-2020) s názvom “Navštíviť […]
16. júla 2018

XLII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody v Zboji

Priatelia, obdivovatelia prírody, profesionálni i dobrovoľní ochranári, nadšenci TOPu, srdečne Vás pozývame na podujatie, ktorého poslaním je prostredníctvom jednotlivých sekcií získať […]
24. mája 2018

Návrhy verejnosti k pripravovanému návštevnému poriadku

Návštevný poriadok národného parku upravuje najmä podrobnosti o povinnostiach návštevníkov, o rozsahu a spôsobe dopravy a o kultúrno-výchovnom využívaní národného […]