Želáme vám krásne, radostné, požehnané vianočné sviatky

Želáme vám krásne, radostné, požehnané vianočné sviatky

štastné a veselé vianoce vám preje kolektív pracovníkov Správy Národného parku Poloniny

Kolegovia, priatelia, známi,
želáme Vám krásne, radostné, požehnané vianočné sviatky a úspešné vykročenie do ďalšieho roka,
kolektív Správy NP Poloniny.