Informačné stredisko Správy NP Poloniny

Najvýchodnejším slovenským domom je Informačné stredisko Správy NP Poloniny. Počas turistickej sezóny denne poskytuje informácie návštevníkom, slúži na vedecké účely, konajú sa tam mnohé ochranárske podujatia, súťaže, konferencie, prednášky či semináre.

Zariadenie neslúži na rekreačné účely pre bežnú verejnosť, či turistov a neponúkame ho na účely ubytovania.

 

Pre iné osoby, ako zamestnancov ŠOP SR, resp. MŽP SR, je možnosť ubytovania možná iba v prípade prenájmu celého objektu na účely organizovania podujatia, pracovného stretnutia, konferencie, a pod.

Pred jeho budovou sa nachádza skamenelina červa: Taphrehminthoida plana. Stopa tohto živočícha vznikla v usadeninách mora medzi paleocónom – stredným eocénom, tj. asi pred 25 miliónmi rokov. Skamenelina bola objavená v koryte rieky Cirocha pri Stakčíne. Exteriér informačného strediska je doplnený plastickými mapami, informačnými tabuľami, malou expozíciou živočíchov.