• Predaj palivového dreva pre obyvateľov obcí z NP Poloniny – oznam s účinnosťou ku dňu 15.1.2023