• Kniha Bieščadský národný park a Národný park Poloniny – prírodné a kultúrne zaujímavosti
  • Informátor Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty
  • Fotografická výstava MBR Východné Karpaty – naše spoločné dedičstvo