mliečnik Sojákov (Euphorbia Sojakii) - významný východokarpatský endemit vo flóre Slovenska.

Mliečnik Sojákov (Euphorbia Sojakii) – významný východokarpatský endemit vo flóre Slovenska.