Ubytovanie

Informačné stredisko Správy Národného parku Poloniny v Novej Sedlici je najvýchodnejším slovenským domom. Počas letnej turistickej sezóny poskytuje návštevníkom národného parku informácie. Organizujú sa tu vedecký výskum, workshopy a vzdelávacie podujatia, súťaže, konferencie, prednášky a semináre. Interiér je doplnený plastickými mapami i malou prírodovednou expozíciou. Vonkajšie prírodné prostredie dotvárajú informačné tabule, zbierka drevín, hravé edukačné prvky i ojedinelá skamenelina  – odtlačok pohybu morského červa.

Zariadenie Informačného strediska S – NP Poloniny v Novej Sedlici neslúži na rekreačné účely pre bežnú verejnosť, či turistov. Pre iné osoby, ako zamestnancov ŠOP SR, resp. MŽP SR, je možnosť ubytovania možná iba v prípade prenájmu celého objektu na účely organizovania podujatia, pracovného stretnutia, konferencie, a pod.

Podrobné informácie a cenník: http://nppoloniny.sopsr.sk/navstevnici/ubytovanie/