11. augusta 2022

Národný park Poloniny – krátke bilancovanie právnej subjektivity

Slovenské národné parky prechádzajú historicky najväčšou reformou ochrany prírody. Od 1.apríla zriadené správy národných parkov majú právnu subjektivitu a stávajú sa […]
22. apríla 2022

Stinská – horský masív a jeho pseudokrasové jaskyne

Majestátny masív Stinská sa nachádza na slovensko-ukrajinskej hranici. Je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Stinská, vyhlásenej v roku 1986 na výmere 90,78 […]
27. januára 2022

Čistenie podkrovia od guána v chráme v obci Osadné

Uplynulý víkend sa pracovníci Správy Národného parku Poloniny zúčastnili čistenia podkrovia od guána v Gréckokatolíckom chráme sv. Archanjela Michala v Osadnom, […]
13. januára 2022

Výskum veľkých šeliem v Poloninách

Za účelom získania nových relevantných poznatkov týkajúcich sa veľkých šeliem, ktorými sú v odbornej terminológii označované vlk dravý, medveď hnedý, rys […]
6. septembra 2021

Nové územia Natura 2000 v územnej pôsobnosti Správy NP Poloniny

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, […]