23. júna 2020

Bobor nespôsobil záplavy v obci Pichne

Vyjadrujeme hlbokú účasť ľuďom v obci Pichne, ktorí boli viacnásobne bezmocne vystavení pôsobeniu prírodného živlu, ktorému sa v momente vyčíňania nedalo brániť. […]
2. júna 2020

Pomoc bocianom v dyme

Hniezdo na vysokom komíne kotolne v areáli Agrifopu, pri vstupe od Sniny je už od roku 2001 evidované v atlase hniezd […]
24. apríla 2020

Zoznámte sa s chránenou valdštejnkou kuklíkovitou

Medzi veľmi vzácne druhy flóry na východnom Slovensku patrí  valdštejnka kuklíkovitá (Waldsteinia geoides), čeľaď Rosacea – ružovité. Je to chránený […]
17. apríla 2020

Potulky Národnou prírodnou rezerváciou Pľaša

Národná prírodná rezervácia (NPR) Pľaša je vyhlásená na ochranu pôvodného zachovalého komplexu lesných porastov pralesovitého charakteru s výskytom buka a […]
28. februára 2020

Zimný monitoring zubra hrivnatého v NP Poloniny

Uplynulý víkend uskutočnila Správa Národného parku Poloniny s pomocou dobrovoľnej stráže prírody monitoring populácie zubra hrivnatého v území NP Poloniny, zameraný na […]