Cykloturizmus v Poloninách – dotazník

Cykloturizmus v Poloninách – dotazník

Dotazník je realizovaný v rámci projektu Karpatská mobilita a jeho cieľom je získať spätnú väzbu od aktívnych miestnych cyklistov aj od cyklonávštevníkov Polonín o aktuálnom stave cyklistickej infraštruktúry a služieb. Dotazník pripravil Úrad Prešovského samosprávneho kraja, na základe získaných informácií by radi realizovali efektívne investície v území.

Cykloturizmus v Národnom parku Poloniny predstavuje jednu z foriem aktivít tzv. „mäkkých“ foriem turizmu, ktoré sú vhodné do citlivého prírodného prostredia Národného parku Poloniny, preto majú aktivity v tejto oblasti zo strany Správy Národného parku Poloniny podporu.

Z tohto dôvodu je pre nás všetkých veľmi dôležitý váš názor, postrehy a potreby, aby sa cykloturizmu v NP Poloniny viac darilo aj vďaka Vašej spätnej väzbe.

Prosíme Vás, o vyplnenie krátkeho dotazníka, v ktorom je potrebné zodpovedať na 17 otázok,  stačí na to chvíľka.

Ďakujeme za spoluprácu.