Fotografická súťaž „Okolo Kremenca – ČLOVEK – PRÍRODA – KULTÚRA“

Fotografická súťaž „Okolo Kremenca – ČLOVEK – PRÍRODA – KULTÚRA“

Pre všetkých, ktorí dokážu cez fotoobjektív zachytiť krásne miesta, pôsobivé okamihy, nevšedné zákutia, je tu fotografická súťaž „Okolo Kremenca –  ČLOVEK – PRÍRODA – KULTÚRA“. Jej organizátormi sú Bieščadský národný park a ŠOP SR – Správa Národného parku Poloniny. Odborným garantom je Zväz poľských fotografov prírody.

Poslaním súťaže je prezentovať bohatstvo prírodného a kultúrneho dedičstva dvoch cezhraničných chránených území rozprestierajúcich sa na poľsko-slovenskom pohraničí, ktorých symbolickou „bránou“ je trojmedzie na vrchu Kremenec.

Súťaž je určená širokej verejnosti od 16 rokov. Podmienkou je, že fotografie musia byť zhotovené na území Národného parku Poloniny alebo Bieščadského národného parku. Najlepšie diela vyberie odborná porota. Oceneným umelcom budú ceny slávnostne odovzdané počas záverečnej výstavy, ktorej vernisáž bude v septembri v Terénnej stanici – stredisku environmentálnej výchovy Bieščadského národného parku vo Wołosatom. Putovná výstava pozostávajúca z najlepších fotografií bude inštalovaná aj v Snine. Na víťazov čakajú hodnotné ceny vo výške 120 až 180 eur. Autor môže zaslať maximálne 3 práce v podobe samostatných fotografií. Súťažné práce je potrebné zaslať v dvoch formátoch (v náhľade a v súbore vhodnom na tlač) spolu s prihláškou na adresu elektronickej pošty: konkurs.fotograficzny@bdpn.pl prostredníctvom služby WeTransfer.com, uschovna.cz alebo ako prílohu na disku. Ďalšie pravidlá súťaže a technické požiadavky sú uvedené v prílohe „Pravidlá fotografickej súťaže“.

Súťaž potrvá do 8. augusta 2021.

Prílohy na stiahnutie:

Pravidlá fotografickej súťaže

Prihláška do fotografickej súťaže

Vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu

Tešíme sa na práce z Vašej „fotodielne“!

Fotografická súťaž je realizovaná v rámci poľsko-slovenského mikroprojektu „Pri prameniskách riek slovensko-poľského pohraničia – človek, príroda a kultúra“ spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

Iveta Buraľová