V uplynulých dňoch sa v území NP Poloniny uskutočnil fotoplenér. Národný park navštívil Bardejovký fotoklub BARDFA zriadený pri Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove. Táto organizácia sa zaoberá vzdelávaním a propagáciou kultúry prostredníctvom umeleckej fotografie. Rozhodnutím Okresného úradu Prešov bola fotoklubu BARDFA udelená výnimka zo zákazov na obdobie 10 rokov, v rámci ktorej vykonávajú filmovanie a fotografovania za účelom tvorby videozáznamov a fotografického materiálu, na ktorom chcú zachytiť lokálne bukové pralesy. Územie navštevujú priebežne a ich cieľom je prostredníctvom umeleckého stvárnenia propagovať a zachytiť biodiverzitu týchto lesov, zaujímavé stromy, ohrozené druhy rastlín a endemické druhy živočíchov. Vzniknutý materiál je použitý ako východiskový materiál pre umeleckú tvorbu a propagáciu tohto prostredia. Takto spracovaný materiál umiestňujú na ich webovej stránke http://bardfa.weebly.com a  slúži ako základ pre umeleckú fotografiu, vo forme fotografií, a filmových pásiem a umeleckých prezentácií je posielaný na celosvetové fotografické súťaže a výstavy. Tým zároveň slúži na propagáciu krásy lesa a miestnej kultúry súvisiacej s drevom a prírodou a zároveň informuje širokú verejnosť o jedinečnosti tohto prostredia na celosvetovej úrovni. Fotoklub BARDFA plánuje v blízkej budúcnosti organizovať aj výstavy svojich fotografií v regióne. Filmovanie a fotografovanie je vykonávané citlivo bez rušivých vplyvov na prírodné prostredie v spolupráci so Správou NP Poloniny v Stakčíne.

admin