XLII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody a krajiny v Zboji

V dňoch od 28.07. do 03.08.2018 sa konal XLII. Východoslovenský Tábor ochrancov prírody a krajiny (VS TOP) v katastri obce Zboj. V neveľkej dedinke na „začiatku“ Slovenska sa zišlo 310 účastníkov z rôznych kútov Slovenska a iných krajín.

Toto významné ochranárske podujatie s medzinárodnou účasťou na pomoc prírode i regiónu sa konalo pod hlavičkou Ústredného výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ÚV SZOPK) a hlavnými organizátormi boli  Základná organizácia (ZO) SZOPK Trebišov, ŠOP SR –  Správa NP Poloniny, OZ Čemerica a Obec Zboj.

Poslaním tohto podujatia, tak ako každoročne, bolo odbornou činnosťou, prostredníctvom jednotlivých sekcií, inventarizačným prieskumom získať nové informácie a údaje o hodnotách územia, stave ekosystémov a jeho zložiek v záujmovej oblasti. Tohto roku sa VS TOP zameral na prieskum a výskum chránených častí prírody NP Poloniny, poznávanie regiónu a  ochranárskych aktivít, zviditeľnenie kultúry málo poznaného kraja, spoznávanie histórie miestnej oblasti, prebudenie záujmu mladých ochranárov o menej propagované územie a prezentácia možností ochrany.

Nezanedbateľný je príspevok účastníkov v oblasti praktickej pomoci prírode a obci, zvyšovanie environmentálneho povedomia miestnych obyvateľov, aby zveľaďovali a udržiavali miestne prírodné a kultúrne bohatstvo a podnietili ich k aktivitám starostlivosti o prostredie. Ďalším z cieľov bolo poukázať na možnosti rozvoja cestovného ruchu regiónu.

Zúčastnení si mohli vybrať prácu v nasledovných odborných sekciách: krajinársko-dendrologická, lesnícka, botanická, ornitologická, herpetologická, entomologická (členila sa na motýle, bzdochy a vážky), mykologická, chiropterologická, geologická, praktická ochrana prírody a detská.

Odborné výsledky inventarizačnej, prieskumnej a praktickej činnosti 14 odborných sekcií budú zosumarizované do zborníka odborných prác. Bude ich možné využiť pri plnení konkrétnych úloh štátnej ochrany prírody v podmienkach spravovaného regiónu a taktiež budú vhodným odborným podkladom pre činnosť samosprávnych orgánov.

Toto bolo odborným cieľom organizátorov tohoročného XLII. VS TOP-u. Prípravu XLII. VS TOP ako zvyčajne zastrešovali RNDr. Miroslav Fulín, CSc. (ZO SZOPK Bocian), Mgr. Kristína Voralová (riaditeľka CHKO Latorica, ÚV SZOPK), Ing. Milan Murín (ZO SZOPK Trebišov) a Mgr. Silvia Mátéová (ZO SZOPK Trebišov), ľudia ktorí už dlhodobo vytvárajú tradíciu, úroveň a dobré meno VS TOP. Bez nich by to vážne nešlo.

Aby užitočné bolo spojené s príjemným, o to sa postarala Správa NP Poloniny pod vedením riaditeľa Správy NP Poloniny – Ing. Mária Perinaja, ktorý sa svojej úlohy hosťujúcej organizácie zhostil veľmi zodpovedne. Každý detail bol dôkladne premyslený a dlhodobo plánovaný. Aby sa každý návštevník cítil v tábore ako doma.V rámci organizácie podujatia zariadil, či už svojpomocne, alebo sponzorsky: teplú sprchu, vykosenie areálu stanového tábora, drevo na vatru, lavičky na sedenie, zaujímavý pestrý program vo viacerých odborných sekciách na celý týždeň, premietanie dokumentárnych filmov v záhradnom kine na stenu budovy starej školy, aj o zábavu bolo každý deň postarané… Nadštandard.

Prekvapením boli netradičné súťaže o hodnotné ceny: Poloninský pohár v trojboji, TOP fešanda, Rusínsky šlabikár, s veľkým záujmom súťažili malí i veľkí. Človek je tvor hravý. Spestrením programu VS TOP bolo jazdenie na koňoch (AJC Snina), lanová dráha a traverz cez Zbojský potok, ktoré pripravili zanietení zamestnanci Horskej záchrannej služby v Zboji a penová show, ktorú prichystali hasiči zo Zboja.

Nielen láska ide cez žalúdok. O pestrý jedálničiek sa postarala pani Nadežda Michalková z miestneho hostinca v Zboji. Prekvapila bohatou ponukou ôsmych jedál, so snahou variť podľa tradičných receptúr.

Počasie sa vydarilo, veríme, že to bol príjemný pobyt plný zaujímavých zážitkov, pre všetkých, ktorí sa zúčastnili.

Zároveň sa jednalo o podujatie, ktoré zastrešovala Štátna ochrana prírody, ako materiálne, takisto aj odborne. V rámci zabezpečenia podujatia, vypomáhali odborní pracovníci z Ústredia ŠOP SR v Banskej Bystrici, S – CHKO Latorica, S – CHKO Východné Karpaty a S – NP Pieniny. Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu, bolo potešujúcim zistením, že VS TOP navštevujú viacgeneračné rodiny. Starí rodičia začali kedysi na VS TOP vodiť svoje deti, ktoré už majú svoje deti, a tie sem ich rodičia taktiež priviedli. VS TOP sa tak stal rodinnou tradíciou, či lákavou dovolenkovou destináciou pre verných zasvätencov, pre ktorých sa stal VS TOP neoddeliteľnou súčasťou každého leta a života rodiny.

Obraz mozaiky vytvára veľké množstvo dielikov, ktoré spoločne vytvárajú harmonický celok. Každý z nich je dôležitý a potrebný, aby obraz pekne „vyznel“, aby dokonalosť bola dokonaná. Bez jediného dielika, by obraz nebol kompletný, niečo by mu chýbalo. A tak každý prispel svojim diel(ik)om. Touto cestou chceme poďakovať, aj za účastníkov, všetkým  ľuďom, ktorí sa podieľali na príprave tohoročného VS TOP 2018 v Zboji, ktorí finančne, materiálne, osobne, alebo inak pomohli a prispeli k vytvoreniu vhodných podmienok pre jeho uskutočnenie. Ich zoznam bolo možné nájsť aj na stĺpe sponzorov v strede tábora:

 • VS TOP Zboj v roku 2018 podporil dotáciou VÚC Prešovský samosprávny kraj a obec Zboj v programe 2 „Kultúra“
 • Obecný úrad Zboj
 • Ladislav Ladomirjak – starosta obce Zboj
 • Notes, a.s. – závod Betliar
 • SHP Slavošovce, a.s.
 • ABCOM Košice, s.r.o.
 • AQUING, s.r.o. Košice
 • LUMIX TRADE, spol.s.r.o, Trebišov, Miloš Lukáč
 • PSUS Ulič
 • Hostinec Nadežda Michalková Zboj
 • ATELIER MK s.r.o., Humenné
 • P. Ekoplast, s.r.o. Snina
 • EKOS, s.r.o. Stará Ľubovňa
 • ŠOP SR, Banská Bystrica
 • Klub slovenských turistov, Humenné
 • Horská záchranná služba Zboj – Bukovské vrchy
 • MOST – HÍD, občianska strana
 • Maroš Kruľ
 • Mesto Snina
 • Animoterapeuticko-jazdecké centrum, Snina, MVDr. Vladimír Juško
 • Štýl – Ivanov, s r. o. Snina
 • Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
 • Poľovnícke potreby – Peter Vysočanský, Humenné
 • Slovwood, Ružomberok,a.s., člen skupiny Mondi SCP
 • SAVKY – Martin Savkuľak, stavebniny Stakčín

ĎAKUJEME!

Zážitkov bolo veľa, asi tak na román. Namiesto slov, nech prehovoria radšej obrazy, v podobe fotopríbehu. Fotky sú len taká reprezentatívna vzorka, nezahŕňa celé spektrum odborných i voľnočasových aktivít, viac ich nájdete už čoskoro v našej Fotogalérii.

admin