Zoznam vyhradených miest v Národnom parku Poloniny a jeho ochrannom pásme

Zoznam vyhradených miest v Národnom parku Poloniny a jeho ochrannom pásme

Správa NP Poloniny dáva návštevníkom NP Poloniny do pozornosti Zoznam vyhradených miest v Národnom parku Poloniny a jeho ochrannom pásme, ktorý bol 19.októbra 2021 zverejnený na webovom sídle Okresného úradu Prešov, a ktorý bude platný od 1.novembra 2021. Môžete si ho stiahnuť v sekcii  umiestnenej dole –  „Dokumenty na stiahnutie“ na nasledujúcom odkaze.

OU PO:

https://www.minv.sk/?informacie-odboru-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-ochrana-prirody-a-krajiny

Správa NP Poloniny sa podieľala na príprave tohto dokumentu a jeho úlohou je do doby vyhlásenia (nového) Návštevného poriadku Národného parku Poloniny legalizovať vybrané druhy aktivít na území NP Poloniny a jeho ochranného pásma. Dodržiavaním ustanovení obidvoch týchto dokumentov tak aj vy, návštevníci NP Poloniny, prispejete k ochrane prírody NP Poloniny.

Zoznam vyhradených miest v Národnom parku Poloniny a jeho ochrannom pásme č.1/2021 zo dňa 19.10.2021  je k dispozícii aj na našej stránke v sekcii „Navštevný poriadok“, alebo kliknite TU.

Spracovala: Zuzana Bartušová