Národný park Poloniny

Poloniny sú najvýchodnejším slovenským národným parkom. Miestom, ktoré spája slovenskú, poľskú a ukrajinskú hranicu je Kremenec – najvyšší bod národného parku (1 210 m n.m.). Názov územia je odvodený od typického fenoménu Východných Karpát, kvetnatých horských lúk nad hornou hranicou lesa - polonín. V súčasnosti je to jediné územie na Slovensku, kde žije voľne žijúca populácia zubra hrivnatého.

20. augusta 2019

Nebezpečný rastlinný votrelec vo Zvale

Výskyt boľševníka obrovského (Heracleum mantegazzianum) registrujeme  v území Národného parku Poloniny už od r. 1984 na lokalite Valaškovce, v k. ú. vysídlenej […]
20. augusta 2019

Zradná krása boľševníka obrovského

V rámci starostlivosti o chránené územia zabezpečuje Štátna ochrana prírody SR, v kompetenciách územných pôsobností svojich útvarov, ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou […]
31. júla 2019
Východné Karpaty zasahujú na územie Slovenska iba v jeho najvýchodnejšej časti, v rámci Bukovských vrchov v okrese Snina. Najcharakteristickejším prírodným fenoménom pre nich sú horské lúky nad hornou hranicou lesa – poloniny. Slovo „poloniny“ je ukrajinského pôvodu, od neho je odvodené pomenovanie tunajšieho národného parku. Poloninské lúky v Národnom parku Poloniny vznikli odlesnením horských hrebeňov počas tzv. valašskej kolonizácie v 14. až 16. storočí. Rusíni na nich pôvodne pásli ovce, neskôr i voly. Na pastvu a kosbu boli využívane do 70. – tych rokov 20. storočia. Tieto lúky sa stali známymi svojim druhovým bohatstvom a farebnou pestrosťou na vrchole leta, preto dostali názov „kvetnaté poloninské lúky“. Túto pestrosť vytvárajú predovšetkým východokarpatské druhy rastlín ako – klinček bradatý nakopený (Dianthus barbatus compactus), zvonček jedľový (Campanula abietina), fialka dácka (Viola dacica), hadomor ružový (Scorzonera rosea), mliečnik Sojakov (Tithymalus Sojakii) a ďalšie. Pozorný návštevník národného parku isto postrehol, že v tomto roku sú poloninské lúky, oproti predchádzajúcim, nádherne zakvitnuté. Je to dôsledok obnovného manažmentu, ktorý bol na nich realizovaný Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky z finančných zdrojov Švajčiarskeho a Nórskeho finančného mechanizmu a Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát pre dvomi rokmi. V rámci neho bola znižovaná expanzia druhov brusnice čučoriedkovej (Vaccinium myrtillus) a smlzu trsťovníkovitého (Calamagrostis arundinacea), ktoré potláčajú výskyt pôvodných východokarpatských druhov rastlín.

Poloninské lúky znova zakvitli

Východné Karpaty zasahujú na územie Slovenska iba v jeho najvýchodnejšej časti, v rámci Bukovských vrchov v okrese Snina.  Najcharakteristickejším prírodným fenoménom pre […]

Užitočné informácie

Čo robiť keď stretnem ranené zviera
Pri náleze v prvom rade kontaktujte číslo 112.
Po prijatí oznámenia od občana o náleze zraneného, chorého, uväzneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha operátor volajúcemu oznámi číslo chovnej a rehabilitačnej stanice (operačné stredisko linky 112 disponuje pohotovostnými mobilnými číslami pracovísk organizačných útvarov ŠOP SR), ktorá je najbližšie vo vzťahu k lokalizácii miesta volania.
Chovná a rehabilitačná stanica svoju činnosť vykonáva nepretržite a na základe oznámenia na miesto nálezu vyšle výjazdovú skupinu, ktorá zabezpečí odvoz a starostlivosť o zraneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha.
Uvedený operatívny postup sa vzťahuje len na chránené živočíchy, vrátane chránených druhov živočíchov, ktoré sú zároveň aj poľovná zver, nevzťahuje sa na len na poľovnú zver a zákonom nechránené zranené alebo uhynuté živočíchy.
Všetky voľne žijúce druhy vtákov sú chránenými druhmi živočíchov.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke sopsr
Čo robiť keď stretnem medveďa
Najlepšia je prevencia. Vyhýbajte sa pohybu po území v súmračných hodinách večer a nad ránom, kedy je aktivita medveďa najväčšia. Pohybujte sa len po vyznačených chodníkoch, upozorňujte na svoju prítomnosť, ale bez zbytočného hluku. Postačuje sem tam odkašľať, alebo si pospevovať, prípadne ak nie ste sami, môžete viesť tichý rozhovor. Vyhýbajte sa húštinám, či uhynutým zvieratám. Psa je nutné viesť na vôdzke.
Môžem klásť oheň v NP?
V zmysle návštevného poradku je možné za hranicami zastavaného územia obcí zakladať oheň pri existujúcich stavbách do vzdialenosti 10 metrov od objektu na vyhradených ohniskách (ak to iné právne predpisy neupravujú inak, napríklad v prípade zvýšeného rizika vzniku požiarov a pod.)
Môžem ísť so psom do NP?
Je to možné, ale pes musí byť v zmysle návštevného poradku na vôdzke.